Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen! Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan.

Paardrijden is één van de weinige sporten die kinderen met een beperking kunnen doen zonder gebruik te maken van hun rolstoel. Het paard wordt de benen van de ruiter. Door het paardrijden worden kinderen met een beperking rustig, leren ze balans houden en stimuleert het hun ontwikkeling. Ze beleven er ook erg veel plezier aan en het laat ze stralen. Het Foppe Fonds zet zich hier de komende tijd graag voor in. Want paardrijden kost door de aangepaste materialen zoals de zadels, een tillift en opstapperron veel geld. Het Foppe Fonds is geïnspireerd geraakt en wil graag meer kinderen zien stralen!

De organisatie was het unaniem eens dat voor 2009 de keus zou vallen op het Foppe Fonds van Foppe de Haan. De nuchtere Fries zet zich sinds 2005 in voor kinderen die het wat minder hebben getroffen in de maatschappij. Kinderen hebben tijdens hun ontwikkeling scholing, goede gezondheid, geluk en plezier nodig. Het Foppe Fonds zet zich in voor kinderen die een steuntje extra nodig hebben. Het Foppe Fonds is een typisch Friese liefdadigheids instelling met landelijke bekendheid en een breed maatschappelijk sociaal doel Dat was voor 911Events de belangrijkste reden om het Foppe Fonds een klein steuntje te geven.

 

Meer informatie over het Foppe Fonds