Een maal per jaar organiseert Stichting Geluk en Vrijheid de Vet Cool Man dag. Een dag waarbij een chronisch ziek kind en zijn familie centraal staan. Op de dag zelf worden door het hele land bij een aantal ziekenhuizen de kinderen en hun broertjes, zusjes en ouders opgehaald. De kinderen zelf mogen in de Porsche's meerijden naar het RDW testcentrum in Lelystad. Hier zijn door Stichting Geluk en Vrijheid op het middenterrein diverse activiteiten georganiseerd en worden alle 200 Porsches opgesteld. Maar het allermooiste voor de kinderen is natuurlijk het ritje met de Porsche's over de kombaan. Een onvergetelijke ervaring en alle kinderen worden aan het einde van de dag weer samen met hun familie met een brede grijns op het gezicht teruggebracht naar de diverse ziekenhuizen.

Veiligheid van iedereen staat op een dag als Vet Cool Man natuurlijk bovenaan. En met 200 Porsche's bij elkaar is het nog een hele klus voor de organisatie en het RDW om alles volgens de regeles te laten verlopen. Om de dag veilig te laten verlopen op de kombaan worden "pacecars" ingezet de het tempo bepalen en zorgen dat de groep bij elkaar blijft.

Stichting 911Events draagt ieder jaar zijn steentje bij met het leveren van de pacecars voor deze dag. In nauwe samenwerking met de RDW worden de pacecars geinstrueerd en begeleid door de verkeersleiding van de RDW. Omdat op een dag als deze veel vrijwilligers nodig zijn levert Stichting 911Events waar nodig hand- en spandiensten aan Stichting Geluk en Vrijheid. Een dankbare taak voor een bijzonder mooi initiatief.

Natuurlijk bestond dit initiatief van Stichting Geluk en Vrijheid niet als er niet ieder jaar weer zo'n 200 Porsche eigenaren bereid waren hun vrije tijd en auto op te offeren voor deze dag. Toch blijft het voor de organisatie ieder jaar weer een uitdaging om al deze auto's bij elkaar te krijgen. Bij deze dan ook de oproep aan Porsche rijdend Nederland om wanneer mogelijk deze dag vrij te maken in de agenda. Naast het feit dat het natuurlijk geweldig is zoveel Porsche's bij elkaar te zien hebben ook de kinderen en hun familie een fantastische dag.

 

Meer informatie over Stichting Geluk & Vrijheid